Powrót do bloga Wróć do bloga

Zapłata PIT, CIT i VAT poprzez indywidualny rachunek podatkowy

Ministerstwo Finansów uruchomiło 30 października 2019 r. Generator mikrorachunku podatkowego, który jako Indywidualny rachunek podatkowy od 1 stycznia 2020 r. będzie służył do wpłat do urzędu skarbowego podatków PIT, CIT i VAT. Zapłatę zobowiązań podatkowych z tytułu tych podatków będzie można dokonać wyłącznie za pomocą Indywidualnego rachunku podatkowego. Każdy podatnik będzie posiadał swój jeden, stały, indywidualny rachunek, który posłuży do wpłat przedmiotowych podatków. Zgodnie z zapewnieniami Ministerstwa Finansów Generator mikrorachunku podatkowego ma działać przez 24 godziny 7 dni w tygodniu i ma być dostępny także z urządzeń mobilnych.

Numer mikrorachunku można wygenerować podając numer NIP lub PESEL podatnika na stronie: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego lub otrzymać go w dowolnym urzędzie skarbowym.

Numer nadawany jest każdemu podatnikowi i płatnikowi automatycznie – to znaczy, że nie wymaga składania żadnych wniosków do urzędu skarbowego. Zgodnie z zapewnieniami Resortu Finansów dzięki mikrorachunkowi podatkowemu:

  • w wygodny i prosty sposób będzie można zapłacić PIT, CIT i VAT na jeden, stały, indywidualny rachunek podatkowy,
  • sprawnie będzie można sprawdzić numer mikrorachunku podatkowego w każdym miejscu i czasie,
  • jeśli podatnik zmieni miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy, dalej będzie mógł posługiwać się tym samym mikrorachunkiem podatkowym,
  • nie będzie konieczności szukania obowiązujących numerów rachunków urzędów skarbowych, co ograniczy liczbę omyłkowych przelewów na niewłaściwe konto,
  • mikrorachunek podatkowy zapewni szybszą obsługę płatności PIT, CIT i VAT,
  • będzie można szybciej uzyskać zaświadczenia, np. o niezaleganiu w podatkach;

Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT pozostaną aktywne do 31.12.2019 r., dlatego też od 01.01.2020 r. w pierwszej kolejności przed terminem płatności podatku należy upewnić się, że każdy podatnik zna numer swojego mikrorachunku podatkowego. Bez tego nie będzie możliwości dokonania płatności z tytułu podatków PIT, CIT i VAT. Istnieje także możliwość zapłaty podatku za podatnika, czyli na jego mikrorachunek podatkowy. Numer mikrorachunku podatkowego jest zgodny ze standardem IBAN, czyli Międzynarodowym Numerem Rachunku Bankowego. Ogólne zasady realizacji polecenia przelewu (płatności) z zagranicznych banków nie zmieniają się.

W przypadku wpłat do urzędu skarbowego z zagranicznych banków, jeśli jest wymagane podanie kodu BIC, należy wpisać nr SWIFT: NBPLPLPW.

Format mikrorachunku podatkowego

Mikrorachunek podatkowy składa się z 26 znaków:
LK10100071222YXXXXXXXXXXXX
gdzie:
LK oznacza liczbę kontrolną,
wartość 10100071 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. Wskazuje na numer rozliczeniowy w NBP,
wartość 222 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. Wskazuje na numer uzupełniający w NBP,
Y=1, gdy użyłeś numeru PESEL,
Y=2, gdy użyłeś NIP,
po znaku Y jest twój PESEL lub NIP,
na kolejnych pozycjach są zera.

Dodatkowo mikrorachunek podatkowy spełnia standard NRB, czyli standard stosowany w obrocie krajowym w zakresie sposobu numeracji rachunków bankowych.

Źródło: Portal podatkowy Ministerstwa Finansów

Udostępnij:
LinkedInFacebook