Magdalena Konik, Robert Konik,
Krzysztof Konik

MRK Radcowie Prawni s.c.
Kontakt

KANCELARIA

Od 25 lat wspólnicy założyciele świadczą usługi prawne w zakresie kompleksowej obsługi osób fizycznych jak i przedsiębiorców.

Widzimy konieczność dostosowania formy obsługi prawnej do wymogów rynku i oczekiwań Klientów, liczących na kompleksową i stałą obsługę prawną przez profesjonalnych radców prawnych oraz adwokatów posiadających wieloletnie doświadczenie we współpracy z biznesem.

Realizujemy złożone projekty wymagające szerokiego doświadczenia zawodowego i wiedzy prawniczej.

Doświadczenie zawodowe i umiejętności zawdzięczamy wieloletniemu świadczeniu doradztwa prawnego dużym organizacjom gospodarczym, w tym również należącym do międzynarodowych grup kapitałowych.

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie Polish Netherlands Chamber of Commerce

Nasi prawnicy

Magdalena Konik

Radca prawny. Dotychczasowa kariera zawodowa to obsługa licznych spółek prawa handlowego, w tym spółek akcyjnych dopuszczonych do publicznego obrotu.

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek handlowych z uwzględnieniem publicznego obrotu papierami wartościowymi, prawa obrotu gospodarczego, prawa uczciwej konkurencji, prawa własności przemysłowej, prawa cywilnego, prawa pracy. Posiada duże doświadczenie procesowe w dziedzinie prawa uczciwej konkurencji oraz prawa pracy.

Robert Konik

Radca prawny. Dotychczasowa kariera zawodowa to obsługa prawna w charakterze radcy prawnego dużych polskich i międzynarodowych firm z branży FMCG.

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa obrotu gospodarczego, prawa spółek handlowych z uwzględnieniem procesów podziału, połączenia a także przekształcania spółek, prawa nieruchomości i związanych z tym procedur due dilligence, inwestycji budowlanych, prawa uczciwej konkurencji i reklamy, zagadnień ochrony danych osobowych a także zagadnień prawnych związanych z uzyskiwaniem przez przedsiębiorców wsparcia finansowego z funduszy Unii Europejskiej. Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Robert J. Konik jest również arbitrem w:
Sądzie Polubownym przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.
Sądzie Polubownym przy Instytucie Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Radca prawny z listy prawników władających językiem angielskim prowadzonej przez Konsulat USA w Krakowie.

Krzysztof Konik

Radca prawny. Specjalizuje się w prawie cywilnym i prawie handlowym.

Specjalizuje się w szczególności w zagadnieniach dotyczących zakładania spółek prawa handlowego, w doradztwie przedsiębiorcom w zakresie prawnych aspektów ich bieżącej działalności, w zagadnieniach dotyczących ochrony danych osobowych oraz w zagadnieniach związanymi z nowymi technologiami.

Ukończył studia podyplomowe z dziedziny „Prawo własności intelektualnej” organizowane na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jacek Delikat

Radca prawny. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe jako radca prawny obsługujący przede wszystkim przedsiębiorców. Od 1996 r. prowadzi kancelarię radcy prawnego i świadczy usługi dla przedsiębiorców, stowarzyszeń oraz spółek kapitałowych, w tym także z kapitałem międzynarodowym.

Zajmuje się bieżącym doradztwem na rzecz przedsiębiorców, w tym negocjowaniem i sporządzaniem umów. Specjalizuje się w prawie spółek, projektach w zakresie due dilligence, procesach fuzji i przejęć a także zagadnieniach prawa pracy, prawa własności intelektualnej i obrotu nieruchomościami. Reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach sądowych oraz postępowaniach administracyjnych związanych z ich działalnością gospodarczą.

Barbara Rejdak

Radca prawny. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa bankowego, w tym w zakresie finansowania inwestycji, ustanawiania zabezpieczeń wierzytelności banków, ze szczególnym uwzględnieniem hipotek i zastawów.

Karol Grzechowiak

Radca prawny. Specjalizuje się w prawie korporacyjnym, w szczególności w prawie spółek handlowych oraz w prawie spółdzielczym, a także w zagadnieniach z zakresu prawa pracy.

W bieżącej działalności zajmuje się także pomocą prawną  w sprawach dotyczących cudzoziemców, świadcząc pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców zatrudniających cudzoziemców, a także na rzecz cudzoziemców, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium RP.

Partnerzy

Logotyp Agnieszka Piasecka Attorney at law
Agnieszka Piasecka Law, PLLC

Dzięki naszej stałej współpracy z adwokatem Agnieszką Piasecką w Clearwater, Floryda ( U.S. ) jesteśmy w stanie świadczyć naszym klientom usługi prawne na terenie USA. Adwokat Agnieszka Piasecka może pomóc naszym klientom w uzyskaniu zielonej karty przez rodzinę i obywatelstwa USA. Inne obszary jej praktyki obejmują: prawo spadkowe, powiernictwo, zarządzanie majątkiem, odszkodowania za wypadki i błędy medyczne oraz prawo nieruchomości. Więcej informacji na temat kancelarii prawnej Agnieszki Piaseckiej dostępne jest na stronie: www.PiaseckaLaw.com.

Corporate Business Consultants Jan Wierzbicki

Doradztwo prawne w zakresie pozyskiwania wsparcia przez przedsiębiorców z funduszy Unii Europejskiej to zaledwie część zagadnienia. Nie jest możliwe przygotowanie wniosku o wsparcie, a następnie jego prawidłowe rozliczenie bez doradztwa ze strony profesjonalnego doradcy, posiadającego odpowiednie przygotowanie ekonomiczno-finansowe. W tym zakresie współpracujemy z firmą doradczą Corporate Business Consultants Jan Wierzbicki z siedzibą w Warszawie.

HKK Biegli Rewidenci
HKK Biegli Rewidenci Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Dzięki nawiązaniu stałej współpracy z kancelarią HKK Biegli Rewidenci Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie dajemy naszym Klientom możliwość skonsultowania każdej operacji gospodarczej z punktu widzenia podatkowego i księgowego. Nie jest możliwym zapewnienie dobrej porady prawnej bez jej powiązania z aspektami podatkowymi i księgowymi.

Klienci

 • Wawel S.A.
 • Capgemini Polska Spółka z o.o.
 • Chiquita Europe B.V. Spółka z o.o. Oddział w Polsce
 • Coöperatieve Rabobank U.A.
 • Sweco Central Europe A.B.
 • Sweco Polska Spółka z o.o.
 • AHV Adria d.o.o.
 • Amway Business Centre Europe Spółka z o.o.
 • Groupe Product Life SAS
 • Fortuna Uitzendorganisatie B.V.
 • Automationstechnik Spółka z o.o.
 • TRANSPOREON Spółka z o.o.
 • R7 Serwis S.A.
 • Solaris Optics S.A.
 • Krakow Lofts Spółka z o.o.
 • Grupa A-05 Spółka z o.o.
 • Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych „SCHERZO”
 • Union Square Internet Development Polska Spółka z o.o.
 • ZMUW Engineering S.A.

Kontakt

ul. Rusznikarska 16/128
31-261 Kraków