Powrót do bloga Wróć do bloga

Tymczasowy profil zaufany

Tymczasowy profil zaufany

Profil zaufany to rodzaj podpisu elektronicznego, przy pomocy którego możemy potwierdzić zdalnie tożsamość. Można dzięki niemu podpisać online pisma czy wnioski do urzędu oraz skorzystać z innych e-usług, np. złożyć dokumenty do ZUS, czy sprawdzić punkty karne. To także jedyny sposób na zalogowanie się do państwowych serwisów – np. Internetowego Konta Pacjenta, Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG). Można również z jego pomocą załatwić wiele spraw podatkowych np. złożyć JPK-VAT czy skorzystać z usługi Twój e-PIT.

Profil zaufany można było uzyskać od długiego okresu czasu.

Istnieją dwa sposoby jego założenia.

Pierwszy wymaga posiadania dostępu do internetowego konta bankowego w banku umożliwiającym założenie Profilu Zaufanego (nie wszystkie banki w Polsce oferują taką możliwość). Danych złożonych za pośrednictwem systemu bankowego nie trzeba już potwierdzać osobiście, gdyż zostały one potwierdzone przez bank podczas zakładania konta.

Dla osób niekorzystających z bankowości internetowej powstała druga możliwość – weryfikacja wypełnionego przez siebie wniosku i jego złożenie w punkcie potwierdzającym, gdzie wymagana jest osobista obecność z dowodem tożsamości. Przepis art. 33 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 568), zawiera zapis mówiący, że resort może udostępnić usługę online służącą do potwierdzania profilu zaufanego o krótszym okresie ważności, zwanego dalej „tymczasowym profilem zaufanym”. Okres ważności tymczasowego profilu zaufanego ma wynosić 3 miesiące.  W celu potwierdzenia tożsamości osoby wnioskującej o potwierdzenie tymczasowego profilu zaufanego ustawodawca przewidział wideoidentyfikację wnioskodawcy polegającą na porównaniu wizerunku widocznego na kamerze komputera z wizerunkiem pobranym z Rejestru Dowodów Osobistych.

Nowa regulacja przewiduje, że użytkownicy będą posiadać choćby podstawowe umiejętności i sprzęt umożliwiający uczestnictwo w takiej wideoidentyfikacji.

Chociaż jest to rozwiązanie ujęte w specustawie koronawirusowej, to z uwagi na zmianę ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne stwierdzić należy, że ma ono duże szanse wpisać się do polskiego porządku prawnego na stałe.

Oczywiście o wprowadzeniu powyższej regulacji w życie będziemy Państwa informować.

Udostępnij:
LinkedInFacebook