Reprezentujemy wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, zajmujemy się inicjowaniem tych postępowań.

Reprezentowaliśmy wierzycieli w licznych postępowaniach upadłościowych, w tym w  procedurze zgłoszenia wierzytelności, sprzeciwu, zaskarżenia planu podziału oraz w postępowaniach mających na celu ubezskutecznienie ustanowionych zabezpieczeń.

Posiadamy doświadczenie przy obsłudze prawnej projektów restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Kontakt