Prawo spółek, łącznie z prawem gospodarczym należy do najszerszych dziedzin naszej działalności. Pomagamy w tworzeniu nowych spółek oraz ich rejestracji, zajmujemy się bieżącą obsługą korporacyjną. Przeprowadzamy procesy podwyższania i obniżania kapitałów zakładowych oraz umarzania akcji i udziałów. Prowadzimy procesy podziału, połączenia i przekształcania spółek. Reprezentujemy członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w procesach sądowych.

Kontakt