Zajmujemy się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy. Sporządzamy umowy o pracę, o zakazie konkurencji, kontrakty menedżerskie (w tym w szczególności dla członków zarządów), regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania itp. Doradzamy w zakresie rozwiązywania stosunków pracy, zwolnień grupowych, outsourcingu oraz relacji ze związkami zawodowymi. W razie sporów reprezentujemy naszych Klientów przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych.

Kontakt