Pomagamy w wybraniu najlepszej dla naszego Klienta formy organizacyjnej dla prowadzenia działalności gospodarczej. Przygotowujemy projekty umów, pomagamy w negocjowaniu ich treści, doradzamy w wyborze najlepszych form zabezpieczenia wierzytelności. Reprezentujemy naszych Klientów w sporach sądowych, tak przed sądami powszechnymi, jak i w postępowaniu arbitrażowym.

W ramach postępowania windykacyjnego występujemy w imieniu Klienta w postępowaniach egzekucyjnych.

Kontakt