Zapewniamy naszym Klientom doradztwo w sprawach związanych z ochroną danych osobowych. Dbamy o wypełnianie przez naszych Klientów obowiązków prawnych wynikających z przepisów RODO oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach sądowych i administracyjnych związanych z ochroną danych osobowych.

Kontakt