Przygotowujemy i pomagamy w negocjowaniu umów kupna/sprzedaży oraz umów najmu lokali użytkowych, biurowych i mieszkalnych. Przeprowadzamy analizy stanu prawnego nieruchomości (due dilligence), a w razie potrzeby reprezentujemy naszych Klientów we wszelkich postępowaniach sądowych lub administracyjnych niezbędnych do jego ustalenia. Prowadzimy postępowania o zasiedzenie nieruchomości. Zajmujemy się ustanawianiem zabezpieczeń na nieruchomościach (hipoteki) oraz negocjowaniem i przygotowaniem umów przedwstępnych oraz właściwych w zakresie dotyczącym nieruchomości.

Kontakt