Współpracując z firmą doradczą Corporate Business Consultants Jan Wierzbicki z siedzibą w Warszawie udzielamy przedsiębiorcom pomocy w zakresie zagadnień prawnych związanych z pozyskiwaniem wsparcia z funduszy Unii Europejskiej.
Prowadzimy w imieniu przedsiębiorców rozmowy i negocjacje z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwem Gospodarki. Pomagamy zweryfikować oraz przygotować odpowiednie umowy oraz inne dokumenty prawne.

Kontakt